Dato: I 2023 vert det arrangert kvar onsdag frå 12.april til 14.september. (Ikkje løp 17.mai + ferie 13.juli-10.august)

Påmelding: Påmelding ved start.
Startområde: Hosanger Montersorie Skule, Hosanger Osterøy. Ca. 20 min køyring frå Osterøybrua.
Kontaktperson: Øystein Øvsthus, 952 20 456

Start konkurranseklasse: kl 19.00
Start turklasse utan tid: kl 18.00-19.00 

Pris: Born 10,- Vaksne  20,- Familie 40,- (foreldre m.born u.16 år)

Løype

3,1 km: (1,1 km asfalt – 1,8 km grusveg – 0,2 km asfalt)

Natursti for born i turklassen, med innlagt premie ved «hytta»  (ca. 450 moh)
Toppen/mål er på 553 moh. Løpet starter ca 40 moh.

Løyperekordar

Løyperekord menn: Stian Aarvik – 9,16 (2019)
Løyperekord kvinner: Rebecca Hilland – 10,55 (2016)

Kiosk

Vafflar, saft, kaffe og is

Premiering

  • Kvar onsdag trekkes 2-3 premier på deltakerlodd.
  • Deltakerpremie (teknisk t-shirt i 2017) til alle som har delteke 8. ganger.
    (Kan hentes i bua når 8 løp er gjennomført)
  • Alle som har delteke 10 ganger er med i trekninga av ein sykkel på årets siste løp.
  • Trekning av premie blant alle under 18 år (2005) som spring på tid
  • Løyperekord premieres med kr 1.000

Resultater

Resultatlister 2001 - 2007