Laurdagar kl 11.00

Intervalltrening
Varierande plass, Fotlandsvåg, Kossdalen, Hatland, Brakvatne  Følg med på facebook

Mandag kl 19:00 - Skulen Hosanger

Trening i Kossdalen
Oppvarming inn til svingane - der deler me opp i gruppar 
Intervalltrening - varierande lengde og antall

Tirsdag

Fjelltur - varierande plassar

Onsdag kl 18:00

Holavatnet rundt

Torsdag kl 18:30

Intervalltrening
Varierande plasser

 

For nærmare informasjon om treningane kontakt Øystein Øvsthus 952 20 456.