Dato: Vert arrangert som testløp måndag 05.sep 2022 
Tidspunkt: 18.30 ved skulen, start på Åsheim kl. 19.00

Start: Åsheim, Hosanger, Osterøy – mål: Åsheimveten
Kontaktperson: Øystein Øvsthus, 952 20 456

Pris: Veldig gratis

Løype

Skog-/fjellsti  970m, ca 202 høgdemeter.
Løypetrasseen vert mykje brukt til turgåing og trening, og har i ei årrekke blitt brukt til å teste formen foran Stoltzen Opp, då tidene på desse to traseene er nokså like. I 2012 bestemte vi oss derfor å lage til motbakkesprint, både som oppvarming til Stoltzen og for gjeva dei mange som trener i traseen ei tid å teste seg mot. Arrangementet vart vellukka, med god stemning og mange gode resultat. Me såg og at dette var ein fin konkurranse for unge løparar som vil teste seg i motbakkane.  

Løyperekorder

Menn: Arild Een - 9,28 (2012)
Kvinner: Anna Hanstveit - 10,03 (2019)

Kiosk

Det du kjøpar på Coopen og tar med i sekken

Premiering

  • Solo

Resultater

Vedlagt under

Resultatlister før 2019