Laurdag kl 11.00

Intervalltrening
Varierande plass, Fotlandsvåg, Kossdalen, Hatland, Brakvatne. Følg med på facebook

Mandag kl 19:00

Oppmøte ved skulen i Hosanger.
Intervallar i Kossdalen.

Tirsdag kveldstid

Fjelltur. Stad og tidspunkt varierer. Info blir lagt ut på facebook ein dag eller to før.

Onsdag kl 19:00

Holavatnet rundt. (Turklasse kl. 18.00)

Torsdag kl 18:30

Banetrening på Hatland (saman med Osterøy IL). 

 

For nærmare informasjon om treningane kontakt Øystein Øvsthus 952 20 456.